HALLITUS

Hallitus 9.9.2018 alkaen

Varsinaiset jäsenet:                                                                         

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja
Raimo Lehtilä
Raija Nieminen
Vesa Koski
Pasi Arvola
Lasse Liski                                                                                                                                                                                 

Varajäsenet:

Miia Lehtonen
Sari Laine
Tuula Kalliovaara
Eija Mäkelä
Anssi Himmanen
Aija Multisilta

Hal­li­tus 17.9.2017 al­kaen

Var­si­nai­set jä­se­net

Mat­ti Mus­ta­jär­vi, pu­heen­joh­ta­ja
Rai­mo Leh­ti­lä, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
Pirk­ko Mo­berg
Rai­ja Nie­mi­nen
Las­se Lis­ki
Pa­si Ar­vo­la

Va­ra­jä­se­net

Ve­sa Kos­ki
Ai­ja Mul­ti­sil­ta
Tuu­la Kal­lio­vaa­ra
Eve­lii­na Jär­vi­nen
Ei­ja Mä­ke­lä
Ve­sa Luk­ka

Hal­li­tus 18.9.2016 al­kaen

Var­si­nai­set jä­se­net

Mat­ti Mus­ta­jär­vi, pu­heen­joh­ta­ja
Rai­mo Leh­ti­lä, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
Pirk­ko Mo­berg
Rai­ja Nie­mi­nen
Lasse Liski
Pa­si Ar­vo­la

Va­ra­jä­se­net

Vesa Koski
Aija Multisilta
Tuula Kalliovaara
Eve­lii­na Jär­vi­nen
Eija Mäkelä
Vesa Lukka

Hallitus 20.9.2015 alkaen

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja
Raimo Lehtilä, varapuheenjohtaja
Pirkko Moberg
Raija Nieminen
Harri Petäjä
Pasi Arvola

Varajäsenet

Erja Vuorinen
Ritva Salonen
Lasse Liski
Eveliina Järvinen
Sirkku Vanhanen
Arja Lukka

Hallitus 20.9.2014 alkaen

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja
Raimo Lehtilä, varapuheenjohtaja
Risto Laaksonen
Pirkko Moberg
Raija Nieminen
Harri Petäjä

Varajäsenet

Pasi Arvola
Lasse Liski
Arja Lukka
Ritva Salonen
Sirkku Vanhanen
Sirpa Vuola

Hallitus 16.9.2013 alkaen

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja
Harri Petäjä, varapuheenjohtaja
Erkki Kaitsalmi
Risto Laaksonen
Raimo Lehtilä
Raija Nieminen

Varajäsenet

Lasse Liski
Arja Lukka
Pirkko Moberg
Ritva Salonen
Sirkku Vanhanen
Sirpa Vuola

Hallitus 16.9.2012 asti

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja, Harri Petäjä, varapuheenjohtaja, Erkki Kaitsalmi, Raija Nieminen, Vesa Lukka, Risto Laaksonen.

Varajäsenet

Anneli Etelävirta, Katja Rintala, Raimo Lehtilä, Ritva Salonen, Sirkku Vanhanen, Sirpa Vuola.

Hallitus 16.9.2012 asti

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja. Harri Petäjä, varapuheenjohtaja. Minna Haila. Erkki Kaitsalmi. Raija Nieminen. Vesa Lukka.

Varajäsenet

Anneli Etelävirta. Risto Laaksonen. Raimo Lehtilä. Ritva Salonen. Sirkku Vanhanen. Sirpa Vuola.

Hallitus 11.9.2011 asti

Varsinaiset jäsenet

Matti Mustajärvi, puheenjohtaja. Harri Petäjä varapuheenjohtaja, Loimaan aluevastaava. Erkki Kaitsalmi, kontroller. Raija Nieminen. Sirkku Vanhanen, treenivastaava. Vesa Lukka, nuorisovastaava.

Varajäsenet

Sirpa Vuola, hallituksen sihteeri. Ritva Salonen, Uudenkaupungin paikallisvastaava. Risto Laaksonen, turvallisuusvastaava. Anneli Etelävirta. Seppo Linkinen. Pirjo Anttio.

Tilintarkastaja

Minna Vieno

Lisätietoja

Matti Mustajärvi puh. 0400 225 856, matti.mustajarvi(at)sekahaku.net